Đào tạo doanh nghiệp Kỹ năng sống dành cho học sinh hè 2018 Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Nghệ Thuật dạy con xuất sắc

Quay về
Ngày Chủ nhật

26/03/2017

Thời gian 07:00' PM - 09:30' PM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Huyền LT
Khách hàng Khách hàng Trung tâm đào tạo Kỹ năng Sống Tâm Việt Thanh Hóa
Địa điểm Phòng 212 - 213 Nhà Văn hóa Lao Động Tỉnh Thanh Hóa
Thời lượng 1 buổi
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook