Kỹ năng sinh tồn 2017 Học kỳ Quân đội Tâm Việt 2017 Kỹ năng sống học sinh Đào tạo doanh nghiệp Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình

Nghệ Thuật dạy con xuất sắc

Quay về
Ngày Chủ nhật

26/03/2017

Thời gian 07:00' PM - 09:30' PM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Huyền LT
Khách hàng Khách hàng Trung tâm đào tạo Kỹ năng Sống Tâm Việt Thanh Hóa
Địa điểm Phòng 212 - 213 Nhà Văn hóa Lao Động Tỉnh Thanh Hóa
Thời lượng 1 buổi
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook