Đào tạo doanh nghiệp Kỹ năng sống dành cho học sinh hè 2018 Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Nghệ thuật Thuyết Trình thuyết phục

Quay về
Ngày Thứ bảy

25/03/2017

Thời gian 08:00' AM - 11:00' AM
Trạng thái Đang xếp lịch
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Việt PQ
Khách hàng Hội trường lớn Trường Chính Trị Tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm Thanh Hóa
Thời lượng 1 buổi
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook