Đào tạo doanh nghiệp Teambuiding teamwork Hoa nhap cong dong Kỹ năng giảng dạy kỹ năng sống Nghệ thuật bán hàng Kỹ năng thuyết trình Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng Đàm phán

Quay về
Ngày Thứ bảy

25/03/2017

Thời gian 08:30' AM - 0:00' AM
Trạng thái Chuẩn bị thực hiện
Mức độ quan trọng
Mức độ khẩn
Diễn giả Huyền LT
Khách hàng Công ty Cổ phần Trang thiết bị HANOITC
Địa điểm P403, nhà B, 347 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Thời lượng 1 ngày
Chi tiết  

Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook