Đào tạo doanh nghiệp Hoa nhap cong dong Teambuiding teamwork

Kỹ Năng Lãnh Đạo Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Ngày 19 Tháng 5, 2018
Ông bà xưa có câu: “1 người tính bằng 9 người làm”. Một đoàn tàu lửa sẽ không vận hành được nếu thiếu đầu tàu, một cỗ xe ngựa sẽ không chạy đúng hướng nếu thiếu người cầm cương, một con tàu có vượt sóng đại dương an toàn hay không tuỳ thuộc phần lớn vào người thuyền trưởng; một doanh nghiệp thành công hay thất bại là do người lãnh đạo. Quả thật vậy, trong một tổ chức hay một tập thể không thể thiếu người lãnh đạo. Vậy ai sẽ là người lãnh đạo? Bạn có thể là người lãnh đạo được không?
 


Liên kết Tâm Việt

Tâm Việt trên Facebook